Svinproduktionen omfattar uppfödning av slaktsvin från 30 kg medelvikt till en slaktvikt på ca 110 kg. Svinproduktonen fick sin början redan 1969 när produktionsanläggningen byggdes, medan anläggningen förstorades 1976. Idag säljs ca 5000 svin årligen till slakt, och utfodringen sker automatiskt med hjälp utav datorutfodring.