AB Anders G. Biskop OY är ett familjeföretag i tredje generationen inom handel och lantbruk. Våra verksamhetsområden omfattar handel med råa, våtsaltade nöthudar och skinn, svinuppfödning och tillhörande jordbruk samt maskinentreprenad.

Företaget grundades 1997 men har ända sedan 1930-talet varit verksam inom branschen. Företaget ligger i Karleby, Finland och verksamheten håller till på två olika ställen. Lager och hanteringen av hudarna ligger i Korplax by norr om Karleby medan svinproduktionen ligger i Vittsar by även norr om Karleby.