Entreprenad verksamheten i företaget omfattar främst fastighetsunderhållning som t.ex. snöröjning och sandning av gårdsplaner och vägar vintertid. Sommartid utförs även diverse transportering av jordmaterial, samt växtskydds besprutning av åkrar.