Företaget odlar en areal på ca 250 ha, där man bla odlar korn, vete, rybs och raps. Skörden används helt till egen svinproduktion, men tyvärr är vi inte ännu helt självförsörjande skördemässigt.