Vi är ett av de enda i hela Finland som är uppköpare av våtsaltade nöthudar och fårskinn. Verksamheten bygger på att vi köper hudarna direkt från slakterierna i hela Finland, Sverige samt Norge, fraktar hem hudarna till eget lager i Karleby med egen lastbil, där vi sedan sorterar alla hudarna enligt våra egna klassificeringar. Hudarna exporteras främst inom Europa, men även till Asien. Klassificeringen innebär att hudarna sorteras enligt vikt samt kvalité och enligt kundens önskemål. Skandinaviska huden är en av de bästa hudarna i världen som ger ett gott resultat vid framställning av läder. Detta ger oss god respons vid handel vilket även resulterar till goda kundförbindelser med långvariga affärsrelationer, vilket vi även strävar till.